Scannen naar BIM-ontwerpsoftware om te plannen en ontwerpen in de context van de realiteit

Bouwprojecten worden vaak gepland, gecreëerd, ontworpen en beheerd binnen een BIM ontwerpsysteem. Deze systemen bevatten alle benodigde informatie rond het project en delen een altijd actuele gegevensbron met de belanghebbenden van het project, waarbij de gegevens als een digitaal gebouwmodel worden weergegeven. FARO as-built-software verzekert een traceerbare conversie van de scanmeetgegevens in de BIM-ontwerpsystemen voor de planning en het ontwerpen van uw bouwprojecten gebaseerd op de as-built-condities.

Hiermee is snelle en efficiënte creatie van 2D-, 3D- en BIM-modellen mogelijk, die overeenkomt met de randvoorwaarden van het ontwerpsysteem en de toleranties van de belanghebbenden. As-built workflows zijn volledig geïntegreerd in de belangrijkste Autodesk Building ontwerpsystemen en kunnen daarom snel worden overgenomen en winstgevend worden toegepast in de dagelijkse bedrijfsvoering./p>

As-Built for AutoCAD Software
  • Gegevensverwerking voor verschillende apparaten voor het vastleggen van gegevens (laserscanner, drone, total station of mobile mapping systeem) om volledige bruikbaarheid van de deliverables van uw dienstverlener voor gegevensvastlegging te waarborgen.
  • Automatische maar door de gebruiker bestuurde workflows waarborgen efficiency en traceerbaarheid van het totale proces
  • Een grote variëteit aan makkelijk te gebruiken functies geven u de juiste toolset om gegevens te verwerken van verschillende functionele delen van het gebouw, bijv. leidingen/MEP-ontwerp, verdieping/hoogteplan en stalen constructie, of vullen de as-built-modellen aan met extra semantische informatie zoals ruimtebeschrijvingen of database-informatie gereed voor facilitair management
  • Vergelijking van gemodelleerd CAD-ontwerp met de meetgegevens om aan te tonen dat de modelkwaliteit binnen de gegeven toleranties ligt
As-Built for Autodesk Revit
  • Snelle, intuïtieve, geautomatiseerde, maar door gebruiker bestuurde workflows om informatie te onttrekken aan de meetgegevens direct binnen Autodesk® Revit® in overeenstemming met de randvoorwaarden van de BIM ontwerpsoftware
  • Traceren van modelnauwkeurigheid met controle van toleranties gebaseerd op nationale (bijv. USIBD) of internationale normen of specificaties van belanghebbenden
  • Objectcreatie in de Autodesk® Revit® Family Editor gebaseerd op laserscangegevens om zo gedetailleerd en nauwkeurig mogelijk componentcatalogi te creëren in overeenstemming met algemene LOD-richtlijnen.